Vrijwilligers

Gastvrouw of -heer

De gastvrouw of -heer zorgt voor een gastvrije sfeer in huis. De belangrijkste taken zijn het aannemen van de telefoon, het gehoor geven aan de voordeurbel, het ontvangen van bezoek en hen begeleiden naar de gast, ondersteuning in administratieve taken en hand- en spandiensten verrichten. In de huiskamer zorgt u voor gastvrije sfeer en biedt ondersteuning in de brood- en warme maaltijd en verrichten van allerlei hand- en spandiensten. 

Vrijwilligers ontvangen eerst een training

 

Zorgvrijwilliger

De zorgvrijwilliger wordt gevraagd voor allerlei taken die te maken hebben met de zorg voor en rondom de gast en zijn naasten:

  • het helpen bij het eten en drinken,
  • ondersteuning geven bij lichamelijke verzorging,
  • zorg dragen voor de omgeving van de gast,
  • wandelen,
  • voorlezen, een luisterend oor,
  • of er gewoon zijn.

 

Kookvrijwilliger

De kookvrijwilliger wordt ingezet voor het bereiden van de warme maaltijd in de keuken van de hospice. Aan het opdienen van de maaltijd wordt speciale aandacht gegeven. In samenspraak met de gast, wordt een menu samengesteld. Eigen ideeën over het menu zijn altijd van harte welkom. De warme-maaltijd wordt geserveerd. Gasten eten in de huiskamer of op hun eigen kamer.

 

Thuisvrijwilliger

De extramurale (letterlijk: buiten-de-muur) zorgvrijwilliger wordt ingezet bij gasten in hun laatste levensfase thuis. Vrijwilligers hebben de volgende taken:

  • ondersteunen van mantelzorgers,
  • bieden van aandacht en een luisterend oor,
  • lichte verzorgende taken
  • waken.

In bijzondere situaties word deze zorgvrijwilliger ook ingezet in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen bij mensen in hun laatste levensfase om te waken.
Uiteraard kunt u ook kiezen voor een combinatie van zorg in- en buiten het hospice.

 

Tuinvrijwilliger

Onze tuin is een belangrijke plek voor de gasten en hun naasten. Een rijke en mooi onderhouden tuin biedt comfort en plezier, geeft rust.

De tuinvrijwilliger wordt ingezet voor het onderhoud van de tuin en directe omgeving. Taken kunnen zijn: tuin onkruid vrijhouden, sproeien, omgeving bladvrij houden etc. Er zijn geen vaste diensten, we houden rekening met de seizoenen en wat het groen nodig heeft. Voor de zomermaanden wordt wel een rooster gemaakt. Een aantal maal per jaar komen de vrijwilligers bij elkaar voor overleg met de coördinator van de tuincommissie.

 

Opgeven als vrijwilliger

Wie belangstelling heeft om als vrijwilliger te werken in ons hospice, financieel wilt bijdragen, of gewoon meer wil weten van het initiatief kan contact op nemen met: Nelleke Mouthaan 06-20204792 info@hospicebodegraven-reeuwijk.nl

 

Training

Hospice Bodegraven-Reeuwijk is een ‘Bijna-thuis-huis’ waar vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers goed toegerust zijn voor hun rol en taken wordt hen door het bestuur een training aangeboden.

Tijdens de training is er uitgebreid aandacht voor praktische zaken zoals je rol als vrijwilliger in een hospice, wat is nu eigenlijk palliatieve zorg, hoe kan een stervensproces verlopen en tiltechnieken. Maar er is ook ruim aandacht voor communicatie, de emotionele kant van het werk als vrijwilliger in het hospice en voor hoe jezelf vitaal blijft..

Dit alles op een zeer aansprekende wijze en met afwisselende werkvormen. Met veel ruimte voor interactie en aandacht voor je persoonlijke ervaringen.

 

Trainers

Ria Ballering en Marjolijn Schagen zullen vanuit hun maatschap Essania; centrum voor vitaliteit, hun kennis en expertise inzetten om de vrijwilligers te trainen zodat ze vol vertrouwen hun taken binnen het hospice kunnen gaan invullen. Beide dames hebben veel ervaring op het gebied van palliatieve- en hospicezorg en in het trainen van vrijwilligers in hospices.