Financieel steunen

U kunt ons financieel steunen :

Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk Rekening nummer:  

NL 84 RABO 0116540648 (IBAN) t.n.v. Hospice Bodegraven-Reeuwijk 

Om het verblijf van mensen in hun laatste levensfase zo optimaal mogelijk te laten zijn, nu en in de toekomst, is uw steun hard nodig!

De overheid neemt een deel van de financiering voor haar rekening. Aan de gasten wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de hotelmatige kosten zoals voeding, linnengoed en de schoonmaak. Voor de extra’s voor onze gasten, het gebouw en de inrichting zijn wij afhankelijk van giften.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u donateur wordt van Hospice Bodegraven-Reeuwijk. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is onderstaand formulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar onderstaand adres. U krijgt dan de nieuwsbrief thuisgestuurd waarin wij u op de hoogte houden van de stand van zaken en ontwikkelingen van ons hospice.

U kunt Hospice Bodegraven-Reeuwijk financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. De Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk is een erkend goed doel (ANBI), hierdoor is uw gift fiscaal aftrekbaar. U kunt ons ook machtigen het bedrag per automatische incasso van uw rekening af te schrijven. De folder met alle informatie hierover kunt u downloaden door op de button te klikken.

Een periodieke schenking dient in een notariële akte te worden vastgelegd. Een dergelijke schenking heeft diverse fiscale voordelen. Over eenmalige of periodieke schenkingen is de Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk geen rechten of belastingen verschuldigd, dus ontvangen wij uw gift zonder aftrek.

Ook kunt u  uw erfenis geheel of gedeeltelijk aan Hospice Bodegraven-Reeuwijk nalaten. Hiertoe dient u Hospice Bodegraven-Reeuwijk als begunstigde in uw testament op te nemen. Na uw overlijden ontvangt Hospice Bodegraven-Reeuwijk het aangegeven deel van uw nalatenschap.

Heeft u zelf een goed idee? Hospice Bodegraven- Reeuwijk is blij met alle soorten initiatieven en bijdragen in welke vorm dan ook. Ook bijdragen in natura zijn van harte welkom.

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt.

U kunt er zelf voor kiezen om het voordeel zelf te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

Sinds 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI’s).

De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering komen op het inkomen in box I,II of III.

ANBI voor Bedrijven

Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasting als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft.

De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI’s. Per jaar is het bedrag boven € 227 (2008) aftrekbaar. De aftrek is beperkt tot 10% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek.

Als een B.V. in handen is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient men op te passen dat de schenking niet wordt toegerekend aan de  DGA. Naast giften kunnen bedrijven ook instellingen sponsoren. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsoring in aftrek brengen. Let op! met betrekking tot de btw.