Schenking of Legaat

 

 

Machtiging:

U kunt ook een machtiging geven. Vul deze in op het machtiging formulier. U kunt dit bijgaand downloaden Machtiging

Schenking:

Via een met u op te stellen onderhandse akte van schenking laat u vastleggen dat u jaarlijks een schenking aan het hospice doet voor een vastgesteld aantal jaren (minimaal 5 jaar).  Hiervoor is niet langer een notariële akte nodig. Door deze manier van schenken, kunt u gebruik maken van een extra belastingvoordeel.

Legaat:

U kunt het Hospice Bodegraven-Reeuwijk begunstigen in uw testament via een legaat: een specifiek omschreven bedrag of (onroerend) goed.