Impressie en Informatie

Impressie van de locatie  Hospice Bodegraven-Reeuwijk: Boezemsingel 81 te Bodegraven

INFORMATIE

Opname

in Hospice Bodegraven-Reeuwijk kan een oplossing zijn, indien de volgende omstandigheden aan de orde zijn:

  • Er is sprake van behoefte aan palliatieve/terminale zorg
  • De levensverwachting is korter dan 3 maanden
  • De zorg kan thuis niet (meer) worden gegeven.

 

Een tijdelijke opname

behoort ook tot de mogelijkheden. Dit kan met als doel om:

  • de zorg thuis tijdelijk te ontlasten;
  • tijdens palliatieve behandelingen te ondersteunen wanneer iemand te ziek is om thuis te zijn;

De aanmelding

voor opname kan geregeld worden door uw huisarts, het ziekenhuis, of door u zelf of uw naaste. Er dient wel altijd een indicatie van het CIZ  (Centrum Indicatie Zorg) te worden aangevraagd. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek.
Samen met de belanghebbende en/of naasten wordt gekeken of het hospice de zorg kan bieden die nodig en wenselijk is. Tevens worden afspraken over opname en/of eventueel wachttijd gemaakt.

Persoonlijke wensen

rond behandeling worden besproken en gerespecteerd. Daarbij is goede palliatieve zorg bieden expliciet het belangrijkste doel dat wordt nagestreefd. Zie ook onze zorgvisie.
Tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de opname heeft u meer informatie gekregen over hoe wij in hospice Bodegraven-Reeuwijk omgaan met beslissingen rondom het levenseinde.
Heeft u vragen, stelt u ze dan gerust aan één van de verpleegkundigen of aan de coördinator.
Heeft u zelf een goed idee? Hospice Bodegraven- Reeuwijk is blij met alle soorten initiatieven en bijdragen in welke vorm dan ook. Ook bijdragen in natura zijn van harte welkom.