Financiën

 

U kunt ons financieel steunen.

Rekeningnummer NL84 RABO 0116 5406 48 t.n.v. Hospice Bodegraven-Reeuwijk

Om het verblijf van mensen in hun laatste levensfase zo optimaal mogelijk te laten zijn, nu en in de toekomst, is uw steun hard nodig!

De overheid neemt een deel van de financiering voor haar rekening. Aan de gasten wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de hotelmatige kosten zoals voeding, linnengoed en de schoonmaak. Voor de extra’s voor onze gasten, het gebouw en de inrichting zijn wij afhankelijk van giften.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u donateur wordt van Hospice Bodegraven-Reeuwijk. U krijgt dan de nieuwsbrief thuisgestuurd waarin wij u op de hoogte houden van de stand van zaken en ontwikkelingen van ons hospice.

U kunt Hospice Bodegraven-Reeuwijk financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. De Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk is een erkend goed doel (ANBI), hierdoor is uw gift fiscaal aftrekbaar. U kunt ons ook machtigen het bedrag per automatische incasso van uw rekening af te schrijven. De folder met alle informatie hierover kunt u downloaden door te klikken op  de Folder Samen Zorgen

Een schenking heeft diverse fiscale voordelen. Over eenmalige of periodieke schenkingen is de Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk geen rechten of belastingen verschuldigd, dus ontvangen wij uw gift zonder aftrek.

Heeft u zelf een goed idee? Hospice Bodegraven- Reeuwijk is blij met alle soorten initiatieven en bijdragen in welke vorm dan ook. Ook bijdragen in natura zijn van harte welkom.